ورود به سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود به سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

فواید لیوان چینی

لیوان چینی

لیوان چینی

لیوان چینی

* فواید لیوان چینی

ورزش لیوان چینی محدودیت سنی ندارد با این حال اگر تمرکز بر روی دانش­ آموزان و بهبود عملکرد آنان باشد، این ورزش به دانش‌آموزان کمک می‌کند که مهارت خود را گسترش دهند و عملکرد هر دو سوی بدنشان را برابر کنند. با افزایش مهارت یک دانش آموز درصد بیشتری از سمــت راست مغزش را که خانه ی هوشیاری، تمرکز، خلاقیت و ریتم دست  است به کار می­ افتد. لیوان چینی کمک می‌کند که مغز برای ورزش و سایر فعالیت‌هایی که از هر دو دست برای انجام آن استفاده می‌شود تعلیم داده شود، برای مثال نواختن یک آلت موسیقی یا استفاده از کامپیوتر.

در ورزش لیوان چینی استفاده از هر دو دست همراه با رشد روانی مغز، بالانس بیشتری از ترکیب هر دو قسمت مغز ایجاد می­ کند. مطالعات نشان داده است که مردمی که قادرند دوگانه کار کنند از نظر احساسی استقلال بیشتری دارند، بیشتر مصمم هسـتند و بیشتر با موقعیـت کنار می‌آیند و بیشتر قادرند مشکلات را بدون تسلیم شدن حل کنند.در نتیجه لیوان چینی ورزشی تـک بعـدی نیست که تنهـا مهارت‌های مهم فیزیکی را تقویت کند همانند هماهنگی بین چشــم ودست و افزایش سرعت و تمرکز بلکه اعتماد به نفس، کار گروهی، روحیه ورزشکارانه را نیز تقویت خواهد کرد.

  نتایج مطالعات دانشگاهی

یکی از مهم­ترین مزایای این ورزش افزایش هماهنگی بین دست و چشم می‌باشد و طی مطالعاتی که در دانشگاه ویسکانسین امریکا توسط دکتر برایان آدرمن صورت پذیرفته است.نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که لیوان چینی همکاری بین دست و چشم و عصب و عضله را بهبود می‌بخشد و زمان واکنش را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد و به عنوان فعالیتی برای اندازه‌گیری تأثیر بازخورد و انگیزش استفاده می‌شود.

این ورزش توجه کشورهایی از جمله امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و انگلیس را به خود جلب کرده است. طبق تحقیقاتی کـه در کشور ایـالات متحده تاکنون در خصوص ورزش لیوان چینی انجام شده، در آخرین مطالعات دکتر ملانی هارت، فعالیت الکتریکی هر دو قسمت مغز را مورد آزمایش قرار داده و بر تأثیر ورزش لیوان چینی بر عملکرد هر دو قسمت مغز صحه می­گذارد.

*  فواید عام ورزش لیوان چینی

سایت جهانی ورزش لیوان چینی موارد زیر را به عنوان فواید کلی این ورزش معرفی نموده است که عبارتند از:

* تناسب اندام   *   احترام به خود و افزایش اعتماد به نفس   *   ارتباط و هماهنگی دست و چشم

تناسب اندام

لیوان چینی ورزشی است که بر مبنای آن هر بچه‌ای با هر سابقه و هر توانایی می‌تواند انجام دهد. برای ورزشکار و غیر ورزشکار به یک شکل بوده و می‌تواند

باعث پیشرفت در تناسب انـدام و بهبـود عملـکرد مغزی شود. لیـوان چینی هم­چنین به تناسـب اندام چشـم کمک می­کند.کارشنـاسان تربیت بدنی راهی برایقدرت بخشیدن به ماهیچه‌های چشم پیدا کردند. تمرین‌های چیدمـان در ورزش لیــوان چینی، فعالیت‌های جهــت‌یابی و بعضی بـازی‌ها ماهیچه‌های چشم راتمرین می‌دهد و چشم‌ها را برای خواندن آماده می‌کند و در نتیجه وقتی حس‌های بیشتری درگیر شود، مغز بهتر کار می‌کند.

 احترام به خود و افزایش اعتماد به نفس

با تمرین و تسلط بر ورزش لیوان چینی بچه‌های غیر ورزشکار می‌توانند با ورزشکارها رقابت تن به تن داشته باشند. در نتیجه  می‌تواند احتــرام به خود و اعتماد به نفس آنان را نیز افزایش دهد و بچه ­های غیر ورزشکار را برای این که سخت‌تر کار کنند، تشویق کند.با شرکت کردن در مسابقات آنان را به هیجان و نشاط فراخواند و این خود یک برد محسوب می ­شود.

  ارتباط و هماهنگی دست و چشم

لیوان چینی اخیراً توسط برنامه‌های تربیت بدنی برای افزایش مهارت‌هایی مانند همکاری دست و چشم و سرعت و تمــرکز انجام شده اســت و دراین زمینه تحقیقاتی با دانش ­آموزان انجام پذیرفته و نشان داده شده است که لیوان چینی بسیار در افزایش همکاری میان دست و چشم و زمان عکس‌العمل موثر است.

در نتیجه لیوان چینی همکاری بین دست و چشم را بهبود می‌بخشد و زمان واکنش را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد.

فواید لیوان چینی برای دانش آموزان

* استفاده از هر دو نیم کره مغز و بدن به طور همزمان.

 * افزایش اعتماد به نفس ( موثر در بهبود اختلال خواندن و لب اهیانه)

* افزایش و ایجاد روحیه کار گروهی ( موثر در کارکرد لب اهیانه)

* تقویت قوه تجسم فضایی (موثر دربهبود اختلال ریاضی)

* تقویت قوه حسی و حرکتی ( موثر در کارکرد لب پیشانی)

* تقویت قوه تشخیص و تمیز و تعمیم پذیری (موثر در کارکرد لب اهیانه)

* بهبود اختلال خواندن ( موثر در به کار‌گیری نیمکره چپ مغز)

* بهبود اختلالات دیکته نویسی (موثر در به کار‌گیری نیمکره چپ مغز)

* بهبود اختلالات ریاضی ( موثر در بهبود قوه تجسم فضایی)

* هماهنگی دست و چشم وعصب و عضله (موثر در کارکرد لب پیشانی)

فواید ورزش لیوان چینی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی برای دانش آموزان:

* بهبود در اختلال خواندن  *  بهبود در اختلال دیکته نویسی   بهبود در اختلال ریاضی

*  بهبود در اختلال ریاضی

در این نوع اختلال دانش آموز بیشتر در قوه تجسم فضایی و ایجاد تمرکز مشکل دارد که لیوان چینی تأثیر فراوانی در تقویت قوه تجسم فضایی و افزایش تمرکز دانش‌آموز دارد. زیرا با چیدن لیوان‌ها بر روی یکدیگر در واقع دانش‌آموز از هر دو نیم کره مغز و بدنش استفاده می‌کند و در عین حال سعی می‌کند لیوان‌ها را درست روی یکدیگر بچیند تا به شکل مطلوب دست یابد.

* بهبود در اختلال دیکته نویسی

در این فعالیت کمک آموزشی قوانینی وجود دارد که باعث بهبود اخـتلال دیـکته نویسی می‌شـود. ما در اینـجا به علل اختلال دیکتـــه نویسی و قوانین و فعالیــت‌هایی که در این بازی باعـــث بهبـود این اختــلال می‌شود اشاره می‌کنیم.

علل اختلال در دیکته نویسی عبارتند از:

* کج نویسی بیش از حد                     * راست نویسی بیش از حد

* پر فشار نوشتن                               * کم رنگ نویسی بیش از حد

* زاویه دار نویسی بیش از حد           * نامرتب نویسی بیش از حد

* فاصله گذاری بیش از حد

* برخی قوانین موثر این ورزش در بهبود این علائم

طرز چیدمان جهانی این لیوان‌ها به این صورت می­باشد که فرد روبروی لیوان‌ها (۶ تایی) قرار دارد و همین امر باعث ایجاد نقطه ثقل بدن می‌شود و طی چیدن و جمع کردن لیوان‌ها فقط دست‌ها و بازوها حرکت می‌کنند و شانه‌ها نباید حرکت کند زیرا در غیر ایـن صورت بدن از نقطه ثقل خود خارج شده و دیگر هردو نیمکره همزمان فعالیت نمی‌کند.در این بازی بازوها به فاصله ۱۰ سانتیمتــری از بدن باید قرار داشــته  و دست‌ها نباید روی میز باشند. در این بازی باید لیوان‌ها به ترتیب و در یک امتداد چیده و جمع شوند.تقویت قوه حسی در ناحیه سر انگشتان و تنظیم فشار بر روی لیوان. زیرا اگـر فرد لیوان را سفت یا شل دست بگیرد در بازی دچار مشکل می‌شود و این امر بر درست دست گرفتن مداد بسیار موثر است. الگوی مناسب نشستن و ایستــادن پشت میز را آموزش می‌دهد زیرا فرد در حین بازی نمی‌تواند جای خود را تغییر داده و باید طوری بنشیند که تسلط کافی داشته باشد.

* فواید ورزش لیوان چینی برای بزرگسالان و سالمندان

در این ورزش از هر دو دست به طور همزمان استفاده می شود که همین امر باعث استفاده همزمان از هر دو نیم کره مغز شده و به واسطه انجام همین چنــد فعالیت ساده می توان از بیماری پارکینسون و آلزایمر پیشگیری کرد و هم چنین به موجب قانونمــند و منســجم بودن حرکات هر دو دست در این  ورزش در مواردی باعث بهبود آلزایمر و پارکینسون شده است.

* لیوان چینی در مهدهای کودک

کودک برای شناسایی و اکتشاف محیط اطراف خود دست به فعالیت هایی میزند که ما به اصطلاح به اینگونه فعالیت ها بازی میگوییم و انجام بازی مناسبی مانند لیوان چینی باعث جهش سنی چندین ساله در کودک میشود. در واقع کودک با انجام بازی بخش اعظم نیازهای خود را برطرف میکند و ما با انجام این بازی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی کودکان را داریم.این بازی باعث رشد فکری ،ذهنی و تقویت فعالیت های حسی حرکتی کودک شده و هماهنگی دست و چشم،انطباق چشم ها، هماهنگی عصب و عضله واستفاده از هر دو نیم کره مغز را نیز در پی دارد.

این مطلب را در گوگل محبوب کنید
راه بهتر برای ارتباط با کاربران مان را یاد گرفتیم (; کانال تلگرامی اکسیژن اندرویدی
مدیرسایت
شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رای بدهید!