ورود به سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود به سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
اطلاعیه کاربران

عضویت موسسه به عنوان نهاد ترویجی فناوری نانو

شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو موسسه مبتکران جوان در تاریخ 1394/01/01 در شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به ثبت رسید. به این ترتیب موسسه مبتکران جوان فعالیت رسمی خود را به عنوان یکی از نهادهای ترویجی فناوری نانو از فروردین ماه 94 آغاز می نماید.  

دپارتمان زبان های خارجه

شما در دپارتمان زبان های خارجه موسسه مبتکران جوان می توانید با بهترین کیفیت و کمترین زمان به نتیجه دلخواه برسید.  دپارتمان زبان های خارجه چشم انداز: موسسه آموزشی برتر کشور در آموزش زبان های خارجی بابهره گيری از روش های نوين ياددهی، يادگيری مبتنی بر استانداردهای روز دنيا مأموريت: دپارتمان مأموريت خود را ارائه و گسترش دوره های آموزشی برای گروه های سنی مختلف، توليد و انتشار مواد آموزشی، برگزاری آزمون های بين المللی، ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی مبتنی بر استانداردهای روز دنيا و متناسب با نيازهای جامعه تعريف می نمايد.

رای بدهید!